Hợp đồng này có hiệu lực ràng buộc các bên trong thời hạn 60 tháng liên tục kể từ ngày ký.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời