Hợp đồng này có hiệu lực ràng buộc các bên trong thời hạn 60 tháng liên tục kể từ ngày ký.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *