Học dịch

[Học thử]
Những cuốn sách này

[Học thử]
để lại cho chúng tôi.

[Học thử]
Dịch cả câu nào!

Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời