Học dịch

[Học thử]
Những cuốn sách này

[Học thử]
để lại cho chúng tôi.

[Học thử]
Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *