Hiệu lực của Hợp đồng này độc lập với Hợp đồng chính, không bị vô hiệu khi Hợp đồng chính hết hiệu lực

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *