Hai Bên nhất trí rằng việc điều chỉnh đơn giá sớm nhất sẽ chỉ thực hiện sau khi Hợp Đồng đã có hiệu lực tối thiểu 12 tháng và việc điều chỉnh đơn giá chỉ được thực hiện tối đa 3 tháng/lần

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *