Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản đã ghi thoả thuận trong hợp đồng.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời