Đời người chính là cuộc đấu tranh không ngừng giữa cái thiện và cái ác

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *