Điều tra sự phân bố đứt gãy, quy mô và mức độ hoạt động trong phạm vi nhỏ hơn 5km của khu vực công trình.

sự phân bố đứt gãy

quy mô và mức độ hoạt động

phạm vi không nhỏ hơn 5km của khu vực công trình

Dịch cả câu nào!

Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời