Để toàn tuyến đường được sạch đẹp, quy phạm và thống nhất, Chủ đầu tư phải bảo lưu quyền điều chỉnh sắp xếp đối với lan can chống va đập dầm cầu, phủ xanh một phần sườn dốc và thi công gia cố

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *