Để đẩy nhanh tiến độ thi công, bên A hoặc giám sát của bên A có quyền yêu cầu tăng công nhân hoặc tăng ca, bên B phải chấp hành và không được tăng giá

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *