Để đảm bảo chất lượng sản xuất thiết bị, trước khi xuất xưởng, thiết bị được bộ phận kiểm tra chất lượng của nhà máy sản xuất kiểm nghiệm

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *