Đại diện hoặc người ủy quyền của hai bên ký tên và đóng dấu

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *