Cuộc họp HĐQT phải được trên 2/3 số Ủy viên tham gia mới được tổ chức

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *