Công nhân viên làm việc trong nhà xưởng thuê, phải chấp nhận hành nghiêm nội quy an ninh trật tự địa phương , nội quy an toàn vệ sinh lao động và nội quy PCCC

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *