Chế độ lương và các quyền lợi khác của ông ABC được áp dụng theo quy chế tiền lương và các văn bản quy định liên quan của Công ty

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *