Các bạn trong lớp tôi sau này đều muốn học kinh tế

[Học thử]
Các bạn trong lớp tôi

[Học thử]
muốn học kinh tế

[Học thử]
Dịch cả câu nào!

Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời