Các bạn trong lớp tôi sau này đều muốn học kinh tế

[Học thử]
Các bạn trong lớp tôi

[Học thử]
muốn học kinh tế

[Học thử]
Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *