Bên B sẽ cử 01 cán bộ có kinh nghiệm đến hướng dẫn nhân viên của bên A vận hành hệ thống thành thạo

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *