Bên B phải tuân thủ các quy định pháp luật của nhà nước, phải có giấy phép kinh doanh, bên A hoàn toàn không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc vi phạm của bên B

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *