Bên B phải đặt hàng ít nhất năm (05) ngày trước khi giao hàng, đơn đặt hàng phải ghi rõ số lượng, chủng loại của từng loại đá đặt mua của từng đợt

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *