Bên B làm đại lý kinh doanh các sản phẩm do bên A sản xuất tại khu vực chỉ định.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *