Bên B huấn luyện đội ngũ quản lý và vận hành của bên A về quy trình vận hành hệ thống để nâng cao hiệu suất làm việc

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *