Bên B đảm bảo rằng các công việc Bên B thực hiện theo Hợp đồng này phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư và tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch của Việt Nam

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *