Bên B chịu trách nhiệm cung cấp cho bên A khoản vay 1 triệu USD

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *