Bên B bảo đảm các loại giấy tờ như Giấy phép kinh doanh có hiệu lực trong thời hạn Hợp đồng này và nội dung phù hợp với yêu cầu của bên A

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *