Bên A phải thường xuyên báo cho bên B biết về tiến độ thực hiện và phối hợp với bên B để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *