Bên A không có trách nhiệm phải giải quyết những xung đột hoặc tranh chấp giữa bên B và các đối tác liên quan của bên B

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *