Bên A cam kết cho Bên B thuê tài sản với thời hạn là 1 năm kể từ ngày bàn giao tài sản thuê

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *