Bất kỳ khiếm khuyết nào có thể phát hiện trong quá trình kiểm nghiệm tại nhà máy phải viết vào báo cáo được đại diện hai bên ký

1. 
Cấp độ vừa
có thể phát hiện trong quá trình kiểm nghiệm tại nhà máy

2. 
Cấp độ vừa
báo cáo được đại diện hai bên ký

3. 
Cấp độ vừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *