Báo cáo tình hình quản lý và hoạt động của tòa nhà hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho chủ đầu tư

tình hình quản lý và hoạt động của chung cư

Báo cáo cho chủ đầu tư

Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *