Báo cáo nhấn mạnh: Mặc dù liên doanh đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực nhằm khắc phục khó khăn do khủng hoảng khu vực gây ra, nhưng Liên doanh vẫn không thể thoát khỏi tình trạng tiếp tục thua lỗ.

Báo cáo nhấn mạnh

đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực

Liên doanh vẫn không thể thoát khỏi tình trạng tiếp tục thua lỗ

do khó khăn mà cuộc khủng hoảng khu vực gây ra

Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *