宾馆 / 董事会 / 由 / 开户 / 决定 / 银行 / 的

1. 
[Học thử]
Xếp thành câu đúng

2. 
[Học thử]
Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *