(1) Công ty đã chuyển chi phí và rủi ro chính về quyền sở hữu sản phẩm phần mềm cho bên mua

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *