(1) Công ty đã chuyển chi phí và rủi ro chính về quyền sở hữu sản phẩm phần mềm cho bên mua

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Bài được Đăng tại: . Bookmark the permalink.

Trả lời