那些天,我完全迷失了自我,我不知道自己在干什么,上课时老是不知不觉地走神,甚至根本就没有心思去听老师讲那些让人心烦的事情.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *