通过/的/我们/衡量/来/业绩/工程量

Welcome to your 通过/的/我们/衡量/来/业绩/工程量

1. 
[Bài tập xếp câu đúng]
Xếp thành câu đúng

2. 
[Bài tập xếp câu đúng]
Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *