甲方有权代表乙方与第三方直接签署合同,不过第三方要同意乙方提出的条件与价格

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *