我觉得现在的大学生在基础知识学好的同时,一定要看看外面的发展。

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *