我已经买好了房,这三个月来,我还利用假期和业余时间装修好了房间、买好了家具

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *