往往/韩国/里/只/用/餐者/为了/餐馆/提供/铁/的/环保,/向/筷子

1. 
[Bài tập xếp câu đúng]
Xếp thành câu đúng

2. 
Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *