当坝建在较陡的沟谷基地上时,应对地基与填筑坝体之间的接触位移进行观察

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *