履约过程中若发生输入价格变动±10%以上时, 双方就相互通知并进行洽谈、修改合理的单价

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *