在这个五千多平方公里的热带岛屿 上.生活着300多万巴厘人,而每150个 巴厘人就拥有一座寺庙

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *