发电机配备空气冷却器,它对称地直接紧固在定子机壳的四周,形成一个密闭的循环系统。

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *