几句寒暄之后,便转入正题,他说他想考我几个会计科目方面的问题

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *