修刀完成后必须整体检查一次,看是否有漏修或划伤的地方

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *