– 他愿意冒险检查一下他的判断,所以他又用右手指关节敲了敲门

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *