乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *