主动/美女/这/送/表白/向/玫瑰/我

Welcome to your 主动/美女/这/送/表白/向/玫瑰/我

1. 
[Bài tập xếp câu đúng]
Xếp thành câu đúng

2. 
[Bài tập xếp câu đúng]
Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *