为了减少外水对井壁的压力和渗透,在井壁外宜采取防渗透、排水等措施

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *