上述期限到期時,雙方根據自己的經營條件可以協商延期合同或簽署新合同。

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *