Nghỉ 5 phút có thể lấy lại sự tập trung

Nghỉ 5 phút có thể lấy lại sự tập trung – 休息五分 就能恢复注意力

Bài tập luyện dịch tiếng Trung

澳大利亚悉尼大学的教育心理学家发现,只需要休息5分钟就能恢复注意力。

Các nhà tâm lý học giáo dục thuộc Đại học Sydney, Austarlia đã phát hiện,

chỉ cần nghỉ ngơi 5 phút sẽ có thể lấy lại sự tập trung

发表在《教育与发展心理学家》上的这项研究成果认为,短暂的休息是值得的,它能帮助学生更好地集中注意力和更有效地学习。

Kết quả nghiên cứu này cho thấy, nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn rất có giá trị,

nó có thể giúp sinh viên tập trung tốt hơn và học tập hiệu quả hơn.

这一策略也可用于学习一项新技能或专注于一项复杂任务的工人。

Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho các công nhân học một kỹ năng mới

hoặc tập trung cho một nhiệm vụ phức tạp.

Nghỉ 5 phút có thể lấy lại sự tập trung - Bài song ngữ Trung-Việt; học dịch online

在这项研究中,72名澳大利亚大学生首先在快速测试条件下完成了一项困难的心算预试,以耗尽他们的注意力资源。

Trong nghiên cứu này, trước tiên, 72 sinh viên của Đại học Sydney đã hoàn thành

một bài kiểm tra tính nhẩm khó trong điều kiện làm bài kiểm tra nhanh,

để làm hao tổn sự tập trung của sinh viên.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung

对照组(不休息)的学生继续学习一节简短的课程,学习如何将两个两位数相乘。

Các sinh viên thuộc nhóm đối chiếu (Không nghỉ ngơi) tiếp tục học một tiết học ngắn,

第二组学生进行5分钟的随意休息,他们能在电脑屏幕上简单地数下还剩下多少休息时间。

Nhóm sinh viên thứ hai được nghỉ tùy ý trong 5 phút, sinh viên có thể đếm

thời gian nghỉ ngơi còn lại trên màn hình máy tính.

第三组学生以第一人称的视角观看了一段在澳大利亚热带雨林中散步5分钟的视频。

Nhóm sinh viên thứ ba đã xem một đoạn video dài 5 phút cảnh đi bộ

trong rừng mưa nhiệt đới ở Australia từ góc nhìn của của người đi bộ.

该研究称这是一种“基于自然”的休息,尽管只是看简单的视频。

Nghiên cứu này được gọi là sự nghỉ ngơi “Thiên nhiên”, cho dù chỉ là xem video đơn giản.

Sau đó, tất cả sinh viên phải hoàn thành một bài khảo sát ngắn

về “Sự tập trung theo định hướng”, để khảo sát mức độ sinh viên có bị mất tập trung

trong lớp làm tính nhẩm,

回答诸如“我的注意力转向了课程以外的事情”“我发现自己很难保持较长时间的注意力”等问题。

Họ phải trả lời các câu hỏi như “Sự tập trung của tôi đã hướng tới những sự việc

ngoài bài học”, “Tôi phát hiện bản thân rất khó duy trì sự tập trung trong thời gian dài”.

最后,学生们完成了一项包括20个问题的问题解决测试,以考察他们能否更好地运用心算策略。

Cuối cùng, các sinh viên đã hoàn thành bài kiểm tra cách giải quyết vấn đề với

hơn 20 câu hỏi, để khảo sát xem sinh viên có thể vận dụng tốt các cách tính nhẩm hay không?

比较三组学生的结果,休息组的学生报告他们的平均定向注意力水平高于不休息的对照组。

So sánh kết quả của ba nhóm sinh viên, sinh viên của nhóm được nghỉ cho biết

mức độ tập trung định hướng trung bình của các em cao hơn nhóm đối chiếu không được nghỉ.

在解决问题的测试中,随意休息组和“基于自然”的休息组的表现都优于对照组。

Trong bài kiểm tra giải quyết vấn đề, biểu hiện của nhóm nghỉ tùy ý và

nhóm nghỉ “Thiên nhiên” đều tốt hơn nhóm đối chiếu.

尽管“基于自然”的休息组平均比随意休息组解决了更多的问题(60%比53%),但两组之间的差异没有显著的统计学意义。

Cho dù nhóm nghỉ “Thiên nhiên” trung bình đã giải quyết được nhiều vấn đề hơn

nhóm nghỉ tùy ý (60% so với 53%), nhưng chênh lệch giữa hai nhóm này không có ý nghĩa thống kê rõ rệt.

Nguồn bài: Health.people.com.cn

HDOL dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *