Một người cha rất khổ tâm về con trai mình, vì con trai ông ấy đã 16 tuổi, nhưng không có chút dũng khí nào.

[membership_protected_content plan_id=”134,133″]

This quiz is for logged in users only.


[/membership_protected_content]